Thumb 550b39031bb03795065825463b433efadf604f54
E5c4603b3e6aecd9c8b4a02c4c2fc7d0d9b30450

Wil van Hees

Ik collecteer omdat:

ik deze vreselijke ziekte niemand gun en Stichting ALS gesteund moet worden voor onderzoek. Groet Will en Wil ❣️
Tikkie
19

donaties

€ 555

ingezameld