Thumb b834d1a15673a157550f7670df80285d89973afd
E5c4603b3e6aecd9c8b4a02c4c2fc7d0d9b30450

Grietina Oosterhoff

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer omdat: Ik hoop dat op een dag ALS uit de wereld zal zijn. Mijn broer overleed 15 mei 2020 nadat hij begin december 2019 gediagnosticeerd werd met ALS. Het was verschrikkelijk om te zien hoe mijn grote, sterke, lieve broer elke dag achteruit ging. ALS, een spierziekte met dodelijke afloop.... Ik zou willen dat er alles op alles gezet zou kunnen worden om ooit een toekomst te zien zonder deze afschuwelijke ziekte. Daarom ga ik met de digitale collecte bus rond.... doneer jij??
Tikkie
16

donaties

€ 161

ingezameld